73 ukrainske flyktninger allerede bosatte i Færder. Nå er det behov for større boenheter.

- I løpet av noen få uker denne våren har 73 ukrainere blitt bosatte i Færder kommune. I tillegg er det et titall personer som oppholder seg i kommunen. De bor privat hos venner og bekjente eller har leid seg en leilighet. Flere av disse har søkt om alternativ mottaksplassering og ønsker å bli bosatte i kommunen permanent. Disse venter på vedtak om dette, sier virksomhetsdirektør Laila Rognaldsen.

Tusen takk til et inkluderende Færdersamfunn!

Etter at krigen i Ukraina brøt ut fikk kommunen anmodning fra IMDi om å ta imot 105 flyktninger fra Ukraina. Det tok noe tid før IMDi fikk kartlagt flyktningene som kom til Norge, og først i slutten av april kom de første vedtakene om bosettinger til Færder.

I tillegg ble det på kort varsel opprettet et akuttinnkvarteringsmottak på Ramdal. Dette mottaket fungerte som et venterom til det nasjonale ankomstsenteret i Råde. På et par døgn ble det, sammen med Røde Kors, sivilforsvaret, andre frivillige og eier av mottaket, mobilisert leker og utstyr, klær, tilgang til helsetjenester samt vaktordninger. I tillegg har innbyggerne i Færder tatt kontakt med kommunen i løpet av hele våren og stilt seg til disposisjon for å hjelpe flyktningene.

Det sier litt om hvordan innbyggerne i Færder er. Helt fra tidlig i mars har vi jevnlig blitt kontaktet av folk som vil åpne hjemmene sine for flyktningene fra Ukraina. Vi ønsker å rette en stor takk til Røde Kors og til alle andre som har stilt opp når det gjelder utstyr, hjelpende hender og omsorg. Vi er veldig glade for at Færdersamfunnet er inkluderende og raust, og tar så godt imot våre flyktninger, sier Laila Rognaldsen.

Laila Rognaldsen, virksomhetsdirektør administrasjon, kultur og levekår.Behov for flere større boenheter

Tone Evensen og Aili Samuelsen jobber i bosettingsteamet, og har siden mars svart opp henvendelsene fra innbyggere som ønsker å tilby boliger til flyktningene.

Mange innbyggere ringte inn og ville huse flyktninger i sine hjem, men helt fra starten av denne flyktningsituasjonen gav vi tilbakemelding om at vi jobbet for varige bosettinger og derfor primært ønsket egne boenheter for flyktningene, sier Aili Samuelsen.

I begynnelsen ble henvendelsene om utleieleiligheter håndtert på telefon, men nå må registrering av ledig bolig for utleie gjøres via et skjema på kommunens hjemmeside. Deretter blir man kontaktet av kommunen.

Tone Evensen er mye ute på befaringer i leiligheter som er aktuelle for utleie til flyktningene.

Folk har vært flinke til å melde inn leiligheter. Og de er så hyggelige og hjelpsomme. Vi vet ikke når flyktninger kommer, så mange må vente og flere velger å holde av utleieleiligheten sin - og således vente på leieinntekt, sier hun.

Fremover ventes det komme større familier fra Ukraina , og det er derfor behov for flere treroms leiligheter for utleie til flyktningene.

Meld inn via Færder kommunes hjemmeside. Og husk at leiligheten må være godkjent for utleie, opplyser Tone Evensen.

Meld inn leilighet for utleie her.

Les mer om bosetting og integrering av ukrainske flyktninger i Færder kommune her.