Årets influensavaksine

Illustrasjon: FHI

Influensavaksinene kommer til kommunen i uke 40 og innbyggere som tilhører risikogrupper kan henvende seg til sin fastlege for å få vaksine. Regjeringen har i år som i fjor vedtatt at influensavaksinen skal være gratis for alle som tilhører risikogruppene for influensavaksinasjon. Nytt i år er at vaksinen også vil være gratis for arbeidsgivere som plikter å tilby vaksine til sine ansatte.

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom. Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Les mer om influensavaksine på fhi.no

Risikogrupper

Barn i risikogrupper

Vaksinering av personer utenom målgruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor – eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Minst én uke mellom koronavaksine og influensavaksine

Av forsiktighetsgrunner skal det gå minst 1 uke mellom influensavaksinering og koronavaksinering. Influensavaksinen kan imidlertid settes samtidig med andre vaksiner.