Bålforbud i skog og utmark

Vestfold Interkommunale Brannvesen

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i, eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg har Færder kommune, samt nabokommunene Holmestrand, Horten og Tønsberg lokale forskrifter som forbyr all åpen brenning, med hjemmel i forurensningsloven. Men du kan, om det garantert ikke fører til brann, kose deg med kaffebål, grille eller bruke bålpanne.

Det er positivt at kommunene har vedtatt lokal forskrift om åpen brenning. En ting er forurensning og helseplager, som følge av sur røyk fra hageavfall og annet. Forskriften forebygger også brann, sier brannsjef Per Olav Pettersen.

Pettersen utdyper; - Mang en gang har noen som bare skulle brenne litt, opplevd at gressbrannen på egen grunn har kommet fullstendig ut av kontroll. Bygg og andre verdier har blitt truet, og noen ganger skadet. Med lokal forskrift er all åpen brenning forbudt, og helt unødvendige branner forebygges, sier brannsjefen.

Dette er grill og bålreglene

 • Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
 • Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
 • Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå, eller når kommunen har gitt tillatelse.

Hva er «å gjøre opp ild»?

Det kan eksempelvis være opptenning av bål, bruk av bålpanner, engangsgriller, kullgriller, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.

Hva betyr «åpenbart ikke kan medføre brann»?

I noen tilfeller kan være forsvarlig å gjøre opp ild, eksempelvis på en molo, en strand, en parkeringsplass, på snødekt fjell osv. der underlaget ikke tar fyr, vegetasjonen ikke er tett opptil og så lite vind at faren for brann og spredning er lav.

Oppsummert

Bålskade på svaberg. Vestfold Interkommunale Brannvesen
 • Du kan grille eller brenne kaffebål i strandkanten om det garantert ikke fører til brann. Vind og avstand til brennbart må være med i din vurdering.
 • Det er forbudt å brenne/grille på bart fjell, fordi svabergene skaller av. Dermed ødelegger du den mer enn 9000 år gamle overflaten, polert fram under siste istid. 
 • Tenner du bål, har du alt ansvar, også for å slokke bålet fullstendig før du forlater det.
 • Brannvesenet gir ingen tillatelser, det er du selv som må vurdere faren og ta ansvaret.

All bruk av ild kan bli forbudt

Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan all bruk av ild forbys alle steder utendørs i kommunen. Om et slik forbud innføres vil det bli kommunisert i media og på våre nettsider.

Lokal forskrift 

Fra 15. april 2021 har Færder kommune lokal forskrift som forbyr all åpen brenning, hjemlet i forurensningsloven. Formålet er å forhindre forurensning og helseproblemer som følge av åpen brenning og brenning av avfall. Kommunen og politiet er myndighet.  

Forskriften gir åpning for at det etter søknad i særlige tilfeller kan gis dispensasjon. Søknaden skal være skriftlig, og være mottatt hos kommunen senest 14 dager før planlagt brenning.

Dispensasjonssøknad fra forskrift om åpen brenning

Unntakene fra forbudet i lokal forskrift om åpen brenning

 1. Åpen brenning på grillinnretninger, brenning av rent trevirke i utepeiser, og «kaffebål» brukt i tradisjonelt friluftsliv. Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
 2. Bål, bålpanner og grillinnretninger til rekreasjon i utmark fra 16. september til 14. april, når dette ikke medfører fare for brann. Det forutsettes at brenningen ikke gir varige skader på naturen, slik som på bart fjell og svaberg.
 3. Faste bålplasser og grillsteder som er godkjente av kommunen.
 4. Brenning av sankthansbål 23. juni eller tilstøtende helg.
 5. Landbruksnæringen: brenning av kvist fra jordekanter og frukthager der dette er en del av landbruksdriften. Det forutsettes at dette skjer i samme område som ryddingen blir foretatt. Slik brenning skal meldes på forhånd til brannvesenets alarmsentral, Sør-Øst 110 IKS (tlf. 333 14 110).

110 tar også imot registrering fra publikum generelt

Registrering av lovlige bål/brenning, kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig melder/påtenner. Mer informasjon finner du på sorost110.no

Færder nasjonalpark har egne regler for bålbrenning

 • Bålbrenning er kun tillatt i anlegg laget spesielt for dette, eller på løsmasser uten vegetasjon.
 • Brenning av avfall etter hogst og rydding i forbindelse med tiltak etter § 3 pkt. 2.2 d, pkt. 2.3 a og b kan skje iht. forvaltningsplan, jf. § 5.

Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet fjellunderlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og bli ødelagt for alltid. Bruk helst en tilrettelagt bålplass. Og husk det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og grus uten vegetasjon. Lenke til forskrift om vern av Færder nasjonalpark.

Les mer om sporløs ferdsel på ferdernasjonalpark.no.