Byggesaksavdelingen vil komme mer ajour og setter i gang en intensiv arbeidsperiode i november.

Mellom 1. november og 3. desember vil byggesaksavdelingen jobbe intensivt for å komme mer ajour med saksbehandlingen. Dette innebærer at tilgjengeligheten til saksbehandlerne blir begrenset.

Byggesaksavdelingen har over tid hatt en stor saksmengde og lang saksbehandlingstid. I perioden 1. november - 3. desember vil saksbehandlerne derfor ha en intensiv arbeidsperiode, både innenfor og utenfor ordinær arbeidstid. Målet er å få ned antall ubehandlede saker.

Byggesaksavdelingen har fortsatt en stor mengde ubehandlede søknader, og vi iverksetter nå tiltak for å komme mer ajour. Vi håper at innbyggerne har forståelse for at vi i denne perioden blir mindre tilgjengelige for henvendelser, og at de ser fordelene med at sakene blir ferdigbehandlede, sier Anne-Mari Rustan Aas, virksomhetsleder for byggesak og geodata.

 

I perioden 1. november – 3. desember gjelder følgende:

  • Byggesakstelefonen er åpen onsdag kl 12-15 og fredag kl 12-15, tel 47 67 31 80.
  • Saksbehandlerne på byggesaksavdelingen har ikke telefontid.
  • Henvendelser kan sendes på epost, dersom det gjelder en pågående sak.
  • Henvendelser om saksbehandlingstid vil ikke bli prioritert i denne perioden.