Faktura fra kommunen til deg som innbygger

Færder kommune sender kun ut fakturaer til innbyggerne i den distribusjonskanalen som du som mottaker har åpnet opp for. Vi er opptatt av å ha gode digitale distribusjonskanaler både av økonomiske og praktiske årsaker.

Dersom du har opplevd at faktura fra Færder kommune automatisk har blitt opprettet som eFaktura, henger det sammen med funksjonalitet i bankene og Vipps. I 2018 innførte bankene en tjeneste som lot kundene automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Det samme gjelder dersom du har godkjent å få fakturaer gjennom Vipps. Færder kommune kan ikke endre hvordan du mottar dine fakturaer, innstillinger må du selv endre i din nettbank eller Vipps-konto. Ta kontakt med din bankforbindelse dersom du har spørsmål.

Distribusjonskanalene i prioritert rekkefølge

  1.  Avtalegiro.
  2.  Avtalegiro med eFakturavarsel (innebærer både avtalegiroavtale og eFakturaavtale).
  3.  eFaktura (mottas også i Vipps dersom det er aktivert).
  4.  Digital postkasse (for tiden ikke aktiv).
  5.  E-post.
  6.  Papirfaktura (uten girodel).

Avtalegiro kan du åpne i nettbanken din eller ved hjelp av din bankforbindelse. eFakturaavtale åpnes i nettbank eller i Vipps.

Ikke mulig å betale dobbelt

Standard innstilling i Vipps er at Vipps eFaktura er aktivert. Det betyr at alle fakturautstedere som kan sende eFaktura vil gjøre det. Faktura kan godkjennes enten i nettbanken eller i Vipps, de speiler hverandre. Det vil ikke være mulig å betale dobbelt.

  • Ønsker du ikke eFaktura i Vipps må dette slåes av under Profil, Regninger og eFaktura. Er Vipps eFaktura opprettet må også eFakturaavtalen slettes i nettbanken.

Felles for distribusjonskanal 1, 2 og 3 er at dette er bankprodukter som kommunen ikke kan åpne, endre eller avslutte for sine kunder.

Ønsker å sende minst mulig på papir

For at kommunen skal kunne sende faktura på e-post eller i post må alle avtaler i punkt 1-4 avsluttes. Færder kommune ønsker å sende færrest mulig fakturaer på papir, både for å spare miljøet og fordi det er dyrt.

Mottar du fakturaer i din digitale postkasse og ønsker en av de andre kanalene må du selv åpne en av distribusjonskanalene 1, 2 eller 3. Da vil denne kanalen benyttes på neste faktura.

Har du ikke mottatt forventet faktura fra oss?

Sjekk i bank, nettbank eller Vipps om dine avtaler er aktive. Du kan alltid få fakturakopi fra kommunen. Bestill gjerne fakturakopi eller send spørsmål til oss vedrørende fakturadistribusjon på epost: regnskap@faerder.kommune.no

Spørsmål om selve fakturagrunnlaget må alltid stilles til den virksomhet som leverer tjenesten du er fakturert for.