Formannskapsseminar 22. september kl 09.00

Kommunestyresalen i Færder kommune. Foto. - Klikk for stort bildeTorsdag 22. september er det formannskapsseminar i kommunestyresalen kl 09.00 - 17.00. Møtet er åpent for publikum.

 

Agenda formannskapsseminar 22. september 2022

Agenda formannskapsseminar 22. september 2022
Agenda Klokkeslett
Velkommen ved ordfører. 09:00
Endringe,r ved kommunedirektør. 09:05
Tertialgjennomgang ved økonomisjef. 09:15
Forventningsbrev fra statsforvalteren, ved kommunedirektør. 09:40
Pause. 09:55
Status virksomheter ved virksomhetsdirektører, inkl utfordringsdokument og kommunebarometer. 10:00
Lunsj 12:00
Budsjettvedtak 2022 ved kommunedirektør: oppfølging ikke-lovpålagte tjenester og administrasjon. 12:30
Status barnevern, ved virksomhetsdirektør. 13:00
Status RMU, jfr vedtak budsjett 2022, ved virskomhetsdirektørene. 13:15
Tillitsvalgte. 13:30
Pause. 14.00
Framsikt - et nytt elektronisk budsjettverktøy ved økonomisjef. 14:15
Pause. 15:15
Oppfølging av vedtak om boplikt. 15:30
Gjennomgang av trepartssamarbeid. 16:00
Spørsmål til budsjett 2023. 16:10