Forskrift om bruk av munnbind forlenges til og med 9. juni

Munnbind. Foto. - Klikk for stort bildeDen lokale forskriften om bruk av munnbind ble forlenget av kommunestyret den 12. mai. Forskriften gjelder til og med 9. juni.

Plikt til å bruke munnbind

  • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i alle offentlige lokaler og andre typer fellesområder innendørs, herunder i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til bruk av munnbind gjelder heller ikke for utøvere av organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge (opp til 20 år).
  • Munnbind skal tas på før en går inn på steder nevnt i første ledd, og ikke tas av før en er ute.
  • Det anbefales på det sterkeste at en bruker munnbind også utendørs der det kan dannes køer og opphoping av mennesker, herunder i køer utenfor serveringssteder, taxikø o.l. der en-meters regelen ikke kan overholdes.

Forskriften gjelder til og med 9. juni.

Les hele forskriften her. (PDF, 533 kB) 

Her kan du lese hva som gjelder av råd og regler i Færder kommune.