Forslag til ny anleggsplan på høring

Færder kommune har laget et forslag til ny anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og kultur for perioden 2023 til 2027. Nå er planforslaget lagt ut til høring og du kan komme dine innspill!

Planforslaget er laget etter innspill fra innbyggere, lag, foreninger og organisasjoner. Kommunen ønsker nå innspill på forslaget til plan. Dersom du eller din organisasjon har noen innspill til planforslaget, kan disse sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er 30. august 2022.

Planforslaget kan lastes ned her