Første SMS-innkalling til koronavaksine sendes ut 13. januar

Elin Jakobsen, kommuneoverlege i Færder kommune. Foto. - Klikk for stort bildeElin Jakobsen, kommuneoverlege i Færder kommune

Onsdag 13. januar sendes de første innkallingene på SMS for koronavaksine ut. Vaksinasjonen vil skje onsdag 20. januar i Wilhelmsenhallen.

Må bekrefte timen

Innkallingene sendes ut på SMS til 48 hjemmeboende innbyggere over 85 år, og SMS må besvares for å bekrefte avtalen. Det vil også være mulig å ringe 33 39 00 00 for å svare på innkallingen.

Dersom det er noen som ikke svarer på innkallingen på SMS, vil kommunen forsøke å ringe vedkommende to ganger. Det gjelder også de som kun har fasttelefon.

Hver vaksinedose teller, og det er viktig at alle prioriterer og bekrefter avtalen de har fått, slik at vi ikke sitter igjen med vaksiner som ikke blir satt. Siden vaksinen kommer i begrensede doser, og kun har en «levetid» på fire dager fra vi mottar dem, må alle vaksinedosene bli brukt, sier kommuneoverlege Elin Jakobsen.

Transport

De som har fått time for vaksinasjon må selv sørge for transport frem og tilbake til Wilhelmsenhallen. Det vil være mulig å ha med en ledsager, hvis det er behov for det. Kommunen vil sørge for at vaksineringen er trygg, med to meters avstand for de som skal vaksineres.

Hvor ligger Wilhelmsenhallen?

Wilhelmsenhallen ligger på Borgheim, ved siden av Nøtterøy videregående skole og Borgheim ungdomsskole. Adressen er: Rektorveien 8, Nøtterøy.

Oppfordring til pårørende om å bistå med SMS og transport

Det oppfordres til at pårørende til de eldste innbyggerne i kommunen bistår med å besvare og bekrefte SMS-innkallingen, hvis behov. Det bes også om at pårørende, venner etc bistår med transport til vaksineringen, ved behov.

Det er mulig å gi beskjed om at SMS-innkallingen skal sendes til et annet telefonnummer enn det som står oppført på den som skal vaksineres. Dette gjøres via epost til vaksine@faerder.kommune.no.

Vær forberedt på at det kan ta tid før du blir tilbudt vaksine

Færder kommune vil motta ca. 120 vaksinedoser per uke de første ukene. Dersom kommunen ikke mottar flere vaksiner enn dette, vil det ta tid før innbyggerne er vaksinert. Samtidig er vi forberedt på at situasjonen kan endre seg underveis.

Dersom du er i en risikogruppe, vil fastlegen din formidle dette til din den kommunen som du er i bosatt i. Du kan ikke ringe kommunen og be om vaksine.

Fremdrift koronavaksinering i Færder kommune

  • Fra uke 2 vil 20 % av koronavaksinene tilbys helsepersonell i nøkkelposisjoner. 
  • I uke 2 og 3 vil beboere i følgende omsorgsboliger vaksineres: Rødstoppen, Ekornrød, Hjemsengveien 9, 11, 13 og 15 og Borgheim bo- og servicesenter (Doktorgården).
  • I uke 3 vaksineres ca. 50 hjemmeboende innbyggere over 85 år. I tillegg sendes ny innkalling på SMS ut til innbyggerne for vaksinering i uke 4. Innkallingen sendes ut i henhold til prioriteringsrekkefølgen fra FHI under.

Følg med på informasjon fra kommunen

Kommunens hjemmeside vil bli oppdatert fortløpende med viktig informasjon angående koronavaksineringen. Innbyggerne og pårørende oppfordres til å følge med på informasjonen som blir publisert.

Vaksineringen skjer i denne rekkefølgen

Korona: Vaksineringen skjer i denne rekkefølgen

 

Spørsmål og svar om koronavaksinen