Forsterkede smitteverntiltak i helsetjenesten i Færder

Klikk for stort bilde

Færder kommune vil følge anbefalingene fra Helsedirektoratet og delta i den nasjonale dugnaden for å redusere smittespredningen etter jule- og nyttårsfeiringen.

På bakgrunn av de nasjonale innstramminger i smitteverntiltak og lokale vurderinger innfører vi i perioden 4.–18. januar følgende tiltak:

  • Det innføres unntak fra besøksrutinene i institusjoner. Dette innebærer at det i perioden kun vil være mulig å besøke svært syke pasienter etter avtale med avdelingen. Mer informasjon om besøksrutinene finner du her.
  • Det innføres unntak fra besøksrutinene i bemannede boliger. Dette innebærer at det anbefales i perioden kun å få besøk av 1-2 faste pårørende.
  • Kun nødvendige hjemmetjenester utføres. Dette innebærer at det gjøres en vurdering i samråd med pasienter og pårørende av hva som er nødvendige hjemmetjenester.
  • Dagsentrene holdes strengt.
  • Sjølystsenteret holdes stengt.
  • Tjenestekontoret i Færder kommune har kommet med oppdatert informasjon angående støttekontakt og avlastning i private hjem
  • Færder friskliv og mestring utsetter oppstart av aktiviteter og unngår alle fysiske møter, foreløpig t.o.m. 18. januar. Det gjelder også utetrening og tur.

Det vil gjøres en ny risikovurdering 18. januar 2021.

Vi ber om forståelse og lojalitet i forhold til innstrammingene og håper tiltakene bidrar til at vi kan gå tilbake til tidligere rutiner innen kort tid.

Les mer om koronatiltakene fra 4. januar på regjeringen.no