Fruktbart samarbeid mellom Tønsberg og Færder kommuner

Kommunenes felles mål om å satse på interkommunale idrettsanlegg gir resultater. Messehall A er etablert, Amerikansk fotball på Gamleidretten er satt i gang – og nå starter prosjektet med Tønsberg ishall og Maier Arena.

Det er med stor glede vi nå har signert avtale med WK Entreprenør AS om en totalrehabilitering og utvidelse av Tønsberg ishall og Maier Arena.

Prosjektet sikrer bedre kvalitet på anleggene, og gir samtidig økt kapasitet slik at enda flere kan være aktive i anleggene i mange år fremover. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 95,6 millioner kroner. Netto egenandel for byggetiltaket er 13,65 millioner kroner for Tønsberg og 4,96 millioner kroner for Færder. Resterende midler er eksterne.

Fakta:

 • Maier Arena dobler isarealet
 • Maier Arena øker driftstiden fra 3 til 4 måneder
 • Muligheten for egenorganisert aktivitet forsterkes og skal nå kunne gjøres parallelt med idrettsaktivitet
 • Det bygges undergang slik at man kan komme inn på indre bane uten å gå over 400m banen
 • Det legges betong som toppdekke på Maier Arena
 • Det etableres ny energi- og kjølesentral til både ishallen og Maier Arena
 • Ishallen får helt nytt teknisk anlegg, med avfukting, ventilasjon, lys m.m.
 • Det skal bygges ventilerte oppbevaringsskap med avfukting for oppbevaring av utstyr
 • Garderobekapasiteten vil nesten dobles
 • Det etableres et styrketreningsrom i ishallen
 • Publikumsfasilitetene bedres
 • Det etableres en aktivitetssal og sosialt rom med kjøkken

Maier Arena er, og ser ut til  fortsatt å være, Vestfolds eneste 400m bane med kunstis.. Gjennom å bruke betong som toppflate på Maier Arena vil man sikre et variert og attraktivt anlegg for mange typer aktiviteter på sommeren.

Det er alltid en utfordring å være i ombyggingsprosesser for brukerne, men det må til for å få til en bedring og utvikling av anleggene. Vi har løpende holdt klubbene og andre brukere orientert. Design på anleggene er utarbeidet i nært samarbeid med klubbene.

Det er viktig å få til en byggeprosess som sikrer at arbeidet utføres med god kvalitet og at sikkerheten til brukere ivaretas. Vi hadde håpet på en noe kortere stengetid, men det ville medført  en uakseptabel kostnad og risiko. Sett opp mot lignende rehabiliteringer av isanlegg anses denne stengeperioden som kort.

Tønsberg og Færder kommuner ønsker å strekke seg langt for å bidra til å skaffe erstatningsareal. Vi er i dialog med Oslofjord Convention Center for å leie ishall i perioden når anlegget er stengt.