Funn av legionella i Hårkollen barnehage

Klikk for stort bilde

PRESSEMELDING FRA FÆRDER KOMMUNE

Det er påvist legionella ved rutineprøvetaking av vannet i Hårkollen barnehage. Det er til nå ikke vært påvist sykdom i forbindelse med legionellafunnet.

Hva gjøres

Kommunen har iverksatt tiltak i barnehagen. Personelldusjer stenges, filter monteres i dusjhoder der
barn vaskes og kjemisk rensing av ledningsnettet blir gjennomført. Det vil bli tatt nye prøver etter at 
tiltak er gjennomført for å sikre at tiltakene virker.

Foresatte til barna i barnehagen vil få informasjon om situasjonen av kommunaldirektør for oppvekst.

Om legionella

Legionella er en bakterie som finnes i naturen. Under spesielle forhold, når temperaturen i drikkevannet
er over 20 grader, kan det bli en formering av bakteriene på steder der det sjelden blir tappet vann. 
Dette kan være tilfelle etter en varmeperiode, eller når en virksomhet åpner etter å ha vært stengt,
slik det er med skoler/barnehager/idrettsanlegg osv. Også i dusjen hjemme kan det forkomme
legionella etter feriefravær.

Det er ikke farlig å drikke av vannet for friske med normalt immunforsvar.  Kun sengeliggende dårlige
pasienter frarådes å drikke av vannet. Legionella kan forårsake enten en alvorlig lungebetennelse
hos mennesker med dårlig immunforsvar eller kronisk lungesykdom, eller den kan forårsake en lettere
infeksjon som ligner på influensa (Pontiac feber). Legionellabakterien må pustes inn ved hjelp av finfordelte vanndråper for å forårsake sykdom, og de fleste tilfeller av alvorlig sykdom skyldes dusjing hjemme. I enkelte tilfeller har kjøletårn vært årsak til utbrudd (Stavanger, Østfold). Også idrettsanlegg med dusjer har forårsaket utbrudd.

Kontaktperson ved spørsmål:

Kommuneoverlege Tore Arne Martinsen, telefon: 951 300 46.

Informasjon om legionella på Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/