Imponert kunnskaps- og integreringsminister på Teie skole

Klikk for stort bildeI dag har Teie skole fått besøk av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som ønsket å møte elever og lærere ved en barneskole som er godt i gang med digitalisering og fagfornyelsen. 

Statsråden ble møtt av Emma (4. trinn), Storm (7. trinn) og Håkon (2. trinn), som guidet Melby til hvert sitt trinn. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

I 2. trinn fikk ministeren ta del av aktiv undervisning, der 7-åringene jobbet på en fiktiv bondegård (i klasserommet), og hadde praktisk læring via kjøp og salg av sauer, garn etc i gårdsbutikken. 

Deretter ble 7B besøkt, hvor elevene var i full gang med engelsktime. Oppgaven her var å lese hverandres «film review» og gi tilbakemelding på engelsk i chat-kanalen på Microsoft Teams. Formålet er å jobbe med skriveprosesser, hverandrevurdering og digitale muligheter. 

Elevene i 4. trinn jobbet med det tverrfaglige temaet "Meg og penger", som bla inkluderer livsmestring og gjenbruk. Her var oppgaven å samle inn minst 2000 kr gjennom å selge ting hjemmefra samt gjøre ulike jobber. På jobbsentralen trakk de ulike "jobber" som de kunne tjene penger på. For eksempel trene beinspark i crawl.

Fokus på elevene

Guri Melby var veldig interessert i å snakke med elevene, og brukte hele besøkstiden på skolen til å være sammen med elevene i de ulike trinnene.

 
Det er veldig inspirerende å være på besøk her, og det er veldig fint å se at skolen setter elevens aktivitet og læring i fokus, sa ministeren.

Melby skrøt av Teie skole og måten skolen tenker på tvers av fag og finner frem til arbeidsmåter som er inspirerende og motiverende for ungene. 


Det er artig å se unger som er så engasjert og så ivrige – og som bare har lyst til å jobbe videre. Og å se at det er så mye som kommer fra deres eget initiativ. Elevene har selv laget de regnestykkene som de regner på, og da tror jeg at motivasjonen er mye sterkere. Og de ser koblingen til det ordentlige livet. Så jeg er veldig imponert over den jobben de gjør, sa Guri Melby.


Hva tar du med deg fra Teie skole tilbake til departementet?


Det er veldig artig å se hvordan man jobber med fagfornyelsen i praksis. Det er jo helt tydelig å se at her på Teie skole har man kommet veldig langt i å tenke på den måten som vi ønsker at man skal tenke på. Det er veldig fint å se at skolen bruker verktøyene som Utdanningsdirektoratet har laget. Det jeg har fått høre om hvordan de bruker digitale verktøy på skolen er veldig viktig for oss i det videre arbeidet.


Rektor Jan Kristian Johansen var veldig fornøyd med besøket til ministeren. 


Det er fint å ha besøk av en statsråd som er veldig interessert i læring. Hun har vært så interessert i elevene og har snakket med dem hele tiden, sa han.