Informasjon til alle ansatte fra kommunedirektør Toril Eeg, 23. mars

Klikk for stort bilde  Kjære alle ansatte, 

VIKTIGE RÅD FRA RØDE KORS

  1. Følg myndighetenes råd til enhver tid og husk at rådene kan endres på kort varsel. Bruk bare sikre kilder for informasjon om viruset og sykdommen,følg med på helsenorge.no.
  2. Vår oppførsel kan redde liv. Ta ansvar for å unngå smittespredning. Vær nøye med håndhygiene og hold minst en meters avstand fra andre mennesker. Respekter reglene for karantene. 
  3. Aksepter egne og andres følelser. Vi reagerer forskjellig i stressede situasjoner. Det er normalt å føle seg trist, lei, forvirret, bekymret eller sint under en krise.
  4. Ikke bruk alkohol eller andre rusmidler for å takle en stresset situasjon. Håndter følelsene dine på en sunn måte. 
  5. Hold kontakt med venner og familie - på telefon, epost eller sosiale medier, hvis du ikke kan være i kontakt med dem fysisk. 
  6. Vis omsorg - og ta spesielt kontakt med noen du tror kan oppleve ensomhet. Ikke gå på besøk til noen som er i karantene eller isolasjon.
  7. Viruset kan ramme alle. Du må ikke bidra til at frykt for viruset fører til stigmatisering av enkeltmennesker eller grupper. 
  8. Ta vare på deg selv. Spis sunt, vær i aktivitet og få nok søvn også om du jobber hjemme eller er i karantene. Gi deg tid til å koble av med film, bøker eller annet. Ikke bruk all tid på å følge med på sykdomsnyheter. 

 

Vi er fortsatt i en fase der det forventes økning i antall syke. Den innsatsen vi alle gjør i dag er av stor betydning for situasjonen fremover.

Det er viktig at vi klarer å prioritere riktig. Det å ringe en kollega som er syk, eller er i hjemmekarantene kan bety mye for arbeidsmiljøet den dagen vi igjen er samlet på jobb. Det kan være mange som er i hjemmeisolering og karantene, som er redde, og nettopp derfor trenger en god kollega.

Det er viktig at vi nå alle bidrar til at ikke enkeltpersoner eller grupper blir stigmatisert.

Pass på hverandre og dere selv!

Toril Eeg
Kommunedirektør