Informasjon til alle ansatte i Færder kommune fra kommunedirektør Toril Eeg, 20. november 2020

Klikk for stort bildeI løpet av november er det så langt 27 smittede av Covid-19 i Færder kommune. Av disse 27 smittede er nå 17 personer ute av isolasjon. Mange av smittetilfellene er knyttet til smitteutbruddet på Herstad skole i starten av november. Totalt er det 62 smittetilfeller i Færder kommune siden mars.

Regjeringen innførte den 5. november en rekke nasjonale smitteverntiltak, og hovedbudskapet er at man skal holde seg hjemme og ha minst mulig sosial kontakt.

Du finner informasjonen om de nasjonale tiltakene på faerder.kommune.no, fhi.no og helsenorge.no.

Regionale smitteverntiltak

I tillegg til de nasjonale tiltakene gjelder følgende regionale tiltak for Færder kommune.

Tiltakene gjelder til 4. desember:

 • Kommunen anbefaler stans i breddeidrett for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevne, cup, turnering og kamp.
 • Mulighetene for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år opprettholdes. Det frarådes mot at det gjennomføres stevne, cup, turnering eller kamp på tvers av kommunegrenser.
 • Kommunen anbefaler bruk av munnbind på steder det ikke er mulig å holde én meters avstand. For eksempel i kollektivtrafikken og på kjøpesenter.
 • De som kan, bør jobbe hjemmefra. Dette gjelder også de som bor i andre kommuner, men som har arbeidssted i kommunen. Bruk av hjemmekontor skal så langt mulig ikke gå ut over tjenester til barn og unge.
 • Befolkningen anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på tidspunkt der mange reiser.
 • Om du blir syk mens du oppholder deg på fritidsbolig anbefales det at du fortrinnsvis kontakter/oppsøker helsetjenester i din egen bostedskommune, om det kan gjøres på en forsvarlig måte.

For private sammenkomster gjelder følgende, i henhold til de nasjonale anbefalingene:

 • Maks fem gjester i hjemmet, i tillegg til de som bor der
 • Maks 20 deltagere i private sammenkomster utenfor hjemmet

Smitteverntiltak for ansatte i Færder kommune

Smitteverntiltakene, som tidligere er iverksatt, videreføres og gjelder inntil videre.

Hjemmekontor og digitale møter

 • De som har tilrettelagt for hjemmekontor, avklarer hjemmearbeid med sin leder. (kjernetid 09:00 -14:30)
 • Det anbefales en ordning der man bytter på å ha hjemmekontor og å være tilgjengelig på kontoret. Dvs at halvparten av avdelingen er på kontoret og halvparten er på hjemmekontor til enhver tid. Hensyn til publikum skal ivaretas.
 • I hovedsak skal alle kurs og møter som ikke er digitale utsettes. Det gjøres unntak innenfor enkelte fagområder med sårbare personer, der leder avgjør om møter skal gjennomføres.

To meter avstand

 • Hold minst to meters avstand til dine kolleger. Antall personer i møterom er redusert ut fra dette.

Hold rent

 • Husk å rengjøre kontaktpunkter i fellesarealer, f eks bord, armlener, lysbrytere, dørhåndtak, kjøretøy, utstyr.

Kollektivtransport

 • Det anbefales å unngå kollektivtransport, så langt det er mulig.

Arrangementer i forbindelse med julen

 • I år blir det mulighet til å spise julegrøt sammen på den enkelte arbeidsplass før jul. Husk at to meter avstand og smittevernregler skal følges.

Ta vare på hverandre

Vi er nå i mørkeste november, og for noen er savnet etter de vanlige sosiale møteplassene stort. Vi skal i størst mulig grad holde oss med våre nærmeste. For de som bor alene kan en følelse av ensomhet bli stor, og jeg oppfordrer de av oss som har anledning til å opprettholde kontakten med familie og venner gjennom telefonsamtaler og ev sosiale medier.

Med økt smitte de siste ukene er det normalt å kjenne på utrygghet og bekymring. De nærmeste ukene vil være avgjørende for hvordan vi kan feire julen og det gjelder derfor å være ekstra påpasselige og også minne hverandre om smittevernråd og følge de anbefalinger som gis.

Vi må fortsette å være ekstra rause og vennlige mot hverandre. Er du bekymret for en kollega, så spør hvordan han/hun har det.

Nok en gang, takk for innsatsen hver eneste dag!

Med hilsen,

Toril Eeg, kommunedirektør