Innbyggerne i Færder kommune kalles inn til koronavaksinasjon via SMS

 

Færder kommune vil kalle inn innbyggerne via SMS når det er deres tur til å få vaksine. De første innkallingene kommer i starten av januar.

Vaksineringen vil foregå i Wilhelmsenhallen. Det blir gitt time til vaksinedose nummer to når man er inne for å få den første dosen.  

Må bekrefte timen 

Innkallingen på SMS må besvares for å bekrefte avtalen. Det vil også være mulig å ringe et telefonnummer for å svare. Dersom det er noen som ikke svarer på innkallingen på SMS, vil vi forsøke å ringe vedkommende to ganger.

Hver vaksinedose teller, og det er viktig at alle prioriterer og bekrefter avtalen de har fått, slik at vi ikke sitter igjen med vaksiner som ikke blir satt. Siden vaksinen kommer i begrensede doser, og kun har en «levetid» på fire dager fra vi mottar dem, må alle vaksinedosene bli brukt, sier kommuneoverlege Elin Jakobsen.

Det oppfordres til at pårørende til de eldste innbyggerne i kommunen bistår med å besvare og bekrefte SMS, ved behov.

Den første prioriterte gruppen er beboere på sykehjem og i omsorgsboliger. Disse vil bli kontaktet, vaksinert og fulgt opp der de bor. Disse vil altså ikke motta SMS.

Vaksineringen skjer i denne rekkefølgen 

Færder kommune følger prioriteringen fra Folkehelseinstituttet, som er: 

 • Beboere på sykehjem 
 • Alder 85 år og eldre
 • Alder 75 – 84 år
 • Alder 65–74 år og enkelte personer med høy risiko 18–64 år
 • Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand
 • Alder 55–64 år
 • Alder 45–54 år

Vaksineres samtidig med de yngste eldre

Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene eller tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Samarbeider med fastlegene 

Kommunen samarbeider med fastlegene om pasienter i risikogruppene. Fastlegene vil i løpet av januar kunne melde inn pasienter med risikofaktorer til kommunen.