Invitasjon til kurs for en dypere forståelse av hatprat

Jente som sitter i en trapp og gråter fordi hun mottar hatprat via sosiale medier - Klikk for stort bilde

Er du trener eller lagleder i et idrettslag, politiker eller medlem av et politisk råd eller utvalg, eller valgt inn i elevrådet? Kanskje ansatt på ungdomsskole, videregående skole, i fritidssenter eller andre hjelpetjenester? Da kan Færder kommune, i samarbeid med Stopp hatprat, tilby deg et kurs for å få en dypere forståelse av hatprat, hva det er og hvordan det kan møtes. I høst har vi hatt to tilsvarende kursrekker med gode tilbakemeldinger. 

Sammen om innenforskap - stopp hatprat i Færder kommune!

Hatprat og hatefulle ytringer er et økende problem i lokalsamfunnet. I Færder viser nylige kartlegginger at det er høy forekomst både i ungdomsmiljø, men også blant den voksne del av befolkningen og i idretten.

Dette vil vi gjøre noe med – og målet vårt er å redusere omfanget av hatprat i Færder kommune. Derfor har vi søkt om og fått innvilget tilskuddsmidler som gir oss muligheten til å tilby dere en kursrekke over tre kursdager.

Målgruppen for kurset 

Målgruppen for kurset er ansatte på ungdomsskole, videregående skole, deltakere i ungdomsråd, elevråd, hovedutvalgene, RMNF, inkluderingsråd, eldreråd, trenere/lagledere i idrettslag, Fritid Færder og Færderhuset, og event. andre aktuelle deltakere. Denne ekstra kursrekka er satt opp spesielt for fritid og frivilligheten med tidspunkt på kveldstid.

SLT-nettverket (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak), i samarbeid med Stopp hatprat inviterer derfor til en kursrekke som vil gi deg:

  • En dypere forståelse av hatprat, hva det er og hvordan det kan møtes
  • Verktøy til å snakke om hatprat på en demokratisk måte
  • Kunnskap om hvordan holde egne øvelser om hatprat
  • Erfaring med å gjennomføre worshops om hatprat lokalt / i din gruppe / ditt miljø

Kurset vil altså styrke dere som deltakere i å «komme hjem» til egne miljøer og engasjere andre i tematikken. Kurset inneholder praktiske øvelser, samtaler og refleksjon.

Kursdager og påmelding

Kursdag 1: 4. desember kl. 17.00 - 20.00 - hva er hatprat?
Kursdag 2: 29. januar kl. 17.00 – 20.00 - hvordan holde workshops?
Kursdag 3: 18. mars kl. 18.00 – 21.00 - hvordan gikk det og veien videre?

Påmelding

Påmeldingsfrist: 28. november.

Alle kursdagene vi foregå i Fritid Færder sine lokaler på Teigar ungdomsskole, Øvreveien 9, 3121 Nøtterøy.

Vi bestiller pizza til de som ønsker det med servering en halvtime før kursstart. Vi gleder oss veldig til god dialog, spennende refleksjoner og samhold med dere om et viktig tema. Lokalsamfunnet er ikke sterkere enn alle delene – løfter vi sammen, løfter vi helheten!

Har du spørsmål?

For spørsmål, ta kontakt med SLT-koordinator Anette Malme, tlf: 40 91 44 74 / e-post: anette.malme@faerder.kommune.no