Invitasjon til nettmøte med lokalt næringsliv

Hella. Foto. - Klikk for stort bilde

Færder kommune inviterer til nytt nettmøte mellom Færder kommune, NAV Færder, Færder Næringsforening og lokalt næringsliv. Nettmøtet er tirsdag 23.mars 2021 kl. 10:00–11.00 og vil foregå på Microsoft Teams.

Tidspunkt: 23. mars kl. 10:00–11:00
Sted: digitalt møte på plattformen Microsoft Teams

Meld deg på møtet

Dette er et møte hvor kommunen og NAV skal informere og lytte til næringslivet. Hvilke erfaringer gjør næringslivet nå og hvordan er veien videre? 

Deltakere i dette møtet vil være ordfører, varaordfører, leder av opposisjon, representanter fra kommuneadministrasjonen, representanter fra NAV Færder, leder av TNF, bedriftsledere og næringsdrivende i Færder.

Vi oppfordrer alle bedriftsleder og næringsdrivende i Færder til å melde seg på! Spre ordet videre til bransjekollegaer og samarbeidspartnere!