Inviterer innbyggerne til Nærturstafett!

  

Flere velforeninger i Færder, sammen med DNT Tønsberg og Omegn, Mellem-Bolærens Venner, Søndagstur Tjøme og kommunen inviterer innbyggerne til hyggelige fotturer i nærmiljøene - kalt Nærturstafetten 2022. Stafetten er en del av Frivillighetens år 2022. Bli med på tur!

Hva er Nærturstafetten?

- På kommunens kick-off for Frivillighetens år 2022, sa en av møtedeltakerne at de hadde noe i sitt nærmiljø som ikke så mange visste noe om. Til ettertanke, så er det vel mange som ikke kjenner hverandres nærmiljø. Det gav oss ideen om at forskjellige nærmiljøer kunne arrangere en tur, for å få anledning til å vise frem det de er stolte over, både når det gjelder natur og historie. Det gir mulighet til å bli kjent med hverandre, oppdage nye turområder, og få ny kunnskap på steder vi går. Nærturstafetten ble da til og denne er tenkt som at et nærmiljø overleverer stafettpinnen til neste turarrangør, sier initiativtager og leder i Torød krets vel, Hans Marius Råstad.

Turene i nærmiljøene er planlagt arrangert søndager vår og høst, og startet opp 24. april. Turene er nærmere beskrevet i en kalender på kommunens hjemmeside. Se turkalenderen her.

Hvor går turene?

- Vi har prøvd å spre turene mest mulig fordelt på nærmiljøene i Færder kommune. Det betyr fra Teie i nord til Hvasser i sør. For å nevne noen turer, blir første tur på Torød 24. april, den 10. mai blir det tur på Veierland og 29. mai på Mellom Bolæren. For øvrig blir det mange andre spennende turer og steder på øyene våre. Vi er veldig glade for å flere velforeninger, DNT Tønsberg og Omegn, Mellem-Bolærens Venner, Søndagstur Tjøme og kommunen med på å få dette til, sier Hans Marius. 

Innbyggerne i Færder oppfordres til å bli med på turer i sine nærmiljø, og oppdage nye steder og ikke minst bli kjent med nye folk i sitt lokalmiljø.

- Det viktigste er tross alt å få folk ut på tur. Her får de spennende turer med mening, og kommer garantert til å få kontakt med mange trivelige folk. Dette blir også en fin måte å flagge frivilligheten i kommunen på, for det som er frivillighetens år. Vi gleder oss, avslutter Hans Marius.

Det er fortsatt plass til flere turer i turkalenderen, så ta kontakt med Hans Marius på e-post hans.marius.raastad@volmax.no dersom du eller deres forening ønsker å lage en tur i nærmiljøet.