Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Klikk for stort bildeFærder kommune er nå tildelt ca. kr. 2,5 millioner til fordeling til virksomheter i Færder som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen gjelder tap i perioden mars – desember 2020 i denne omgangen. Staten har signalisert at det vil komme en ny tilskuddsordning og ytterligere midler om kort tid.

Midlene skal gå til å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, og da særlig reiselivs-, arrangements og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Hvordan søke

Søknad skal fremmes gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, og det er satt søknadsfrist til 29. april 2021.

Søknadene avgjøres av kommunedirektøren. Eventuelle klager avgjøres av klagenemnda/formannskapet.