Nå kan det søkes om kommunalt medlemstilskudd og strømrefusjon, og prosjektmidler til kulturformål! Frist 1. desember.

Færder kommunes ordning for medlemstilskudd og strømrefusjon til frivilligheten, samt ordningen for prosjektmidler til kulturformål er nå åpent for søknader. Søknadsfrist er 1. desember.

For mer informasjon om ordningene og søknadsskjema, følge denne linken: Informasjon og søknadsskjema

Har du spørsmål til ordningene, send en e-post til Rådgiver frivillighet Helena Bisgaard: helena.bisgaard@faerder.kommune.no.

Husk fristen 1. desember!