Nå kan du søke barnehageplass!

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2023, må du søke innen 1. mars 2023.

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, har rett på plass fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett på plass i barnehage fra en måneden barnet fyller ett år.

I kommunale barnehager starter barnet den måneden det fyller ett år. Barn som fyller ett år i desember, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august året etter.

Færder kommune  forsøker å tilby plass i de barnehagene du har søkt til. Noen ganger kan likevel etterspørselen være større enn det er ledige plasser i den enkelte barnehage. Det kan derfor hende at du ikke får tilbud om plass i noen av de barnehagene du søkte, men i en av de andre barnehagene i kommunen.

Les mer om barnehageopptak  og søk plass her.