Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2022

Bufdir. Logo. - Klikk for stort bildeFrivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om støtte gjennom Bufdirs tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hvordan søke?

Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal.
Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen nøye.

Her finner du veiledning til søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser vi til tilskuddsordningens nettside

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2022 er 17. desember 2021.

Kontaktperson Færder kommune

Arne Veierød
Telefon: 40 92 05 97

Mer informasjon på bufdir.no