Oppfriskningsdoser - koronavaksine

Illustrasjonen av seks mennesker som holder opp hver sin plakat - Klikk for stort bildeIllustrasjon: FHI

Alle over 65 år og alle med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp anbefales å ta en oppfriskningsdose. Alle i alderen 18 til 64 år som ønsker oppfriskningsdose koronavaksine kan ta det om man selv ønsker det.

Vaksinering foregår på Herstad skole. Book vaksinetime på helsenorge.no

Ta eventuelt kontakt med kommunen på e-post: vaksine@faerder.kommune.no eller ring 33 39 00 00 hvis du trenger hjelp med å bestille vaksinering.

Bakgrunninformasjon fra Folkehelseinstituttet:

  • FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.
  • Slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.
  • Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen
  • Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.
  • Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.
  • Folkehelseinstituttets vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppen som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose.

Les mer om oppfriskningsdose på nettsiden til FHI