Oppheving av ekstraordinær båndtvang i Færder kommune

Forskrift om ekstraordinær båndtvang ble innført i Færder kommune den 4. januar 2024. Endret værsituasjon med høyere temperaturer medfører at vilt, og da særlig rådyr, ikke lenger har like store utfordringer med tanke på mattilgang og fluktmuligheter. Behov for ekstraordinær båndtvang anses dermed ikke å være til stede.

Båndtvang hele året i deler av Færder nasjonalpark

For Færder nasjonalpark gjelder egne bestemmelser knyttet til hundehold og båndtvang. I sone B skal hunder holdes i bånd hele året. I de øvrige delene av nasjonalparken skal hunder holdes i bånd i perioden fra 1. april til 15. oktober. Det vises til eget vernekart med soneinndelinger (PDF, 5 MB).