Over 80 påmeldte til dialogmøte 9. april

Klikk for stort bildeFærder kommune skal revidere handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme (PDF, 1004 kB) og har i den forbindelse opprettet prosjektet «Fra utenfor til innenfor».

Prosjektgruppen, med prosjektleder Anette Malme i spissen, ønsker gjennom metoden HKH (Hurtig Kartlegging og Handling) å hente inn lokal kunnskap for å revidere handlingsplanen. Kartleggingen gjennomføres under veiledning av Korus Sør og Mangfold- og radikaliseringskoordinator i Sørøst politidistrikt.

Et felles samfunnsansvar

Inkludering, forebygging av utenforskap, og å skape innenforskap er et felles samfunnsansvar. I dette arbeidet ønsker vi å samle alle de gode kreftene i lokalsamfunnet for sammen å finne ut hvordan
vi best mulig kan få til dette i Færder. Færder kommune har stor tro på at vi lykkes bedre ved å inkludere lokalmiljøet i større grad. Vi inviterer derfor bredt ut til et møte der deltakerne kan dele kunnskap og erfaringer om temaer knyttet til utenforskap og innenforskap.

Agenda for dialogmøtet

 • Velkommen v/ ordfører Jon Sanness Andersen.
 • Presentasjon av Prosjekt "Fra utenfor til innenfor" v/ Anette Malme, prosjektleder og SLT-koordinator.
 • HKK-Kartlegging v/Hilde Jeanette Løberg og Rosanne Kristiansen, KoRus Sør.
 • Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme? v/ Camilla Hålien Johansen, mangfold- og radikaliseringskoordinator i Sørøst PD.
 • Veier inn og ut, - Radikalisering og voldelig ekstremisme, v/ Lars Lyster, RVTS Øst.
 • Et møte med Gyrid Beck Solberg, Tom Nordlie og Nina Nakling.
  De gir oss et innblikk i hvordan det kan oppleves å føle på utenforskap og hvordan det er å kjenne på opplevelsen av å være innafor.
 • Dialog i grupper i mindre digitale grupperom:
  • Hva ser du fra ditt ståsted når det gjelder problemområdet?
  • Hvilke miljøer (målgruppe) er dere mer bekymret for enn andre? Alder, kjønn, bakgrunn, omfang?
  • Ser du noe ut fra din hverdag hvordan unge rekrutteres eller er i fare for å oppsøke og havne i miljøene dere er bekymret for?
  • Hva kan årsakene være til at unge søker mot radikale miljøer?
  • Hvilke konsekvenser kan utenforskap ha?
  • Hva kan virke forebyggende?
  • Hvilke tiltak er på plass?
  • Behov for nye tiltak?
 • Oppsummering i plenum v/ prosjektleder Anette Malme, i dialog med representanter fra de ulike gruppene.
 • Takk for i dag og veien videre v/ Hilde Marie Schjerven, virksomhetsdirektør Oppvekst.

Veien videre

Informasjonen som innhentes i dialogmøtet vil gi prosjektgruppa en retning i det videre arbeidet med kartleggingen som vil involvere ulike aktører utover våren og høsten før den endelige reviderte handlingsplanen vil presenteres.