Resultater fra kommunestyrevalget 2023

Alle stemmer til kommunestyre- og fylkestingsvalget er talt opp, og valgoppgjøret er klart.

Slik blir representantfordelingen i kommunestyret:

Valgresultat 2023
Parti Antall
Høyre 12
Arbeiderpartiet 12
Felleslista Rødt SV 4
Fremskrittspartiet 4
Miljøpartiet De Grønne 2
Industri- og Næringspartiet 2
Senterpartiet 1
Venstre 1
Kristelig Folkeparti 1
Sum 39

Valgstyret behandler møtebok for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 den 13. september.

Valgstyrets møtebok 2023 kommunestyrevalg. (PDF, 301 kB)

Valgstyrets møtebok 2023 fylkestingsvalg. (PDF, 207 kB)