Sammen skaper vi god helse

I årene fremover må alle ta et større ansvar for både eget liv og for utviklingen av lokalmiljøet. Kommunen er alle som bor, jobber og lever i Færder, og ressursene vi har er de vi skaper i fellesskap.

Færder kommune vil være en helsefremmende kommune som gir gode og bærekraftige tilbud til de som trenger det.

Alle innbyggere inviteres til et møte for å snakke om hvordan vi sammen kan skape et helsefremmende samfunn med livskvalitet for alle. Hva kan jeg gjøre selv? Hva kan frivillige aktører gjøre? Hva kan kommunen gjøre? Dine innspill er viktige i planarbeidet for å skape god helse i Færder i tiden fremover.

Velkommen til møte!

Tid

Tirsdag 13. juni kl. 17:30 - 20:00.

Sted

Kommunestyresalen, Tinghaugveien 18, 3140 Nøtterøy.