Se vedtakene fra kommunestyremøtet 8. mars

Kristin Nilsen på talerstolen. Foto. - Klikk for stort bildeKristin Nilsen på talerstolen

I kommunestyremøtet 8. mars ble det enstemmig vedtatt å ansette Kristin Nilsen som ny kommunedirektør i Færder. Du kan nå se alle vedtakene fra møtet.

Vedtak i sakene

Klikk her for å se alle vedtakene. Ønsker du å se vedtaket på en spesifikk sak, så trykker du på "Vis detaljer" på den aktuelle saken.

Saker

  • Spørsmål og informasjon
  • Rekruttering av kommunedirektør i Færder
  • Innføring av modell for årsturnus og forsterket satsing på velferdsteknologi - bruk av fondsmidler
  • Legekontor - Rødsgata 36
  • Revisjon av overordnet samarbeidsavtale mellom Færder kommune og Sykehuset i Vestfold HF
  • Ny fastlandsforbindelse - Søknad om forlenget båndlegging
  • Overføring ubrukte investeringsrammer fra budsjett 2022 til 2023
  • Fjernmøter (teamsmøter) perioden 2023 - 2027

Se kommunestyremøtet i opptak

Her kan du se hele møtet i opptak på faerder.kommmunetv.no