Står bilen din parkert på kommunal grunn?

Om bilen din står parkert på kommunal grunn langs en vei, da kan det være at din bil er til hinder for veivedlikehold som brøyting.

Bilde av en vei som er brøytet. Foto. - Klikk for stort bilde

Biler som står på kommunal grunn, langs veier, er med på å gjøre at jobben med for eksempel brøyting blir mye vanskeligere for brøytemannskapet.

Kommunen har etter vegtrafikkloven §37, ledd B, hjemmel til å be eier fjerne kjøretøy innen rimelig frist, alternativt iverksette fjerning for eiers regning. Vi oppfordrer med dette at alle som parkerer langs en vei om å vurdere om parkeringen er til hinder for veivedlikehold.

Varsel på SMS

I de tilfeller der kommunen opplever at parkerte kjøretøy er til hinder for brøytingen, så vil kommunen sende ut en SMS til eier av kjøretøyer, med en oppfordring om å flytte kjøretøyet. 

Der vi ikke finner telefonnummer til eier blir det lagt et varsel på kjøretøyet.