Status vaksinering uke 5 og innkalling til vaksinering i uke 6

Klikk for stort bildeUtegjengen den første vaksinasjonsdagen i Wilhelmsenhallen, 20. januar, var Dag Olav Bye (frivillig), Morten Flaaten (Færder kommune) og Harald Broch (Rotary)Totalt 388 innbyggere ble vaksinert mot Covid-19 i Wilhelmsenhallen onsdag den 3. februar, og SMS-innkallinger til vaksinering den 10. februar er sendt ut.

Dessverre var det feil dato i den første SMS-innkallingen som ble sendt ut i dag, men en ny SMS ble sendt ut rett etterpå.

Det er altså 10. februar som er den riktige vaksineringsdatoen for de som har fått innkalling i dag, den 3. februar. Det gjelder både de som har fått innkalling til vaksinedose 1 (301 personer) og de som har fått innkalling til vaksinedose 2 (54 personer).

For å bekrefte avtalen må SMS besvares innen 24 timer. Det vil også være mulig å ringe 33 39 00 00 for å svare på innkallingen. Dersom det er noen som ikke svarer på innkallingen på SMS, vil kommunen forsøke å ringe vedkommende to ganger. Det gjelder også de som kun har fasttelefon.

Det er også mulig å ta kontakt med kommunen på epost: vaksine@faerder.kommune.no

Godt i gang med vaksinering

 

Vi er godt i gang med vaksineringen mot korona, og alle over 85 år har nå fått tilbud om vaksinasjon. Vi har begynt å kalle inn de mellom 80-85 år, sier kommuneoverlege Elin Jakobsen.

Koronavaksineringen startet opp den 20. januar, og antall leverte vaksinedoser så langt har gjort at kommunen foreløpig vaksinerer en dag i uka, som er onsdag. Den 3. februar ble andre dose satt på de innbyggerne som fikk sin første dose den 20. januar.

Jeg ønsker å takke alle frivillige som gjør en uvurderlig innsats og hjelper oss med en rekke oppgaver under vaksineringen, fortsetter Jakobsen.  Det er frivillige som tar imot de som kommer for å bli vaksinert, veileder dem når det gjelder parkering, svarer på spørsmål og bistår de som trenger litt ekstra støtte.

Oppfordring til pårørende om å bistå med SMS og transport

Det oppfordres til at pårørende bistår med å besvare og bekrefte SMS-innkallingen, ved behov. Det bes også om at pårørende, venner etc bistår med transport til vaksineringen, hvis det er behov.

Hvordan foregår vaksineringen?

Wilhelmsenhallen er delt opp i ulike soner under vaksineringen. Når man kommer til hallen blir man møtt av personell ute, som organiserer parkering og gir informasjon. Så går man inn i hallen, der man blir møtt av personell som spør om hvilket vaksinetidspunkt som man har fått tildelt, og om man har med seg legitimasjon. I inngangspartiet må også alle som skal vaksineres sprite hendene.

Deretter blir man vist inn i en ventesone, der man sitter og venter på å bli ropt opp for vaksinasjon. Her vil det også være personell til stede, som bistår med en hjelpende arm eller med rullestol, ved behov.

Ved vaksineringen blir man først spurt noen enkle helsespørsmål. Man får også tildelt et vaksinekort med tidspunkt for dose 2 av koronavaksinen.

Etter at man er vaksinert må man sitte og vente i minst 20 minutter. Det er sykepleier og lege tilgjengelig i observasjonssonen.

Alle som bistår med vaksinering inne i Wilhelmsenhallen vil ha på seg fullt smittevernsutstyr. Det praktiseres også to meter avstand.

Hvor ligger Wilhelmsenhallen

Wilhelmsenhallen ligger på Borgheim, ved siden av Nøtterøy videregående skole og Borgheim ungdomsskole. Adressen er: Rektorveien 8, Nøtterøy.

Mange frivillige hjelpere

Det er mange frivillige som har meldt seg til tjeneste, for å bistå med koronavaksineringen i Færder kommune. De frivillige bistår med alle oppgaver i hallen som ikke trenger helsekompetanse. Det er fortsatt behov for flere frivillige, og her finner du informasjon om hvordan du kan melde din interesse.