Til alle ansatte i Færder kommune 18. februar 2021

Klikk for stort bildeSkiløyper på golfbanen på HellaSiden oppstart av testing for Covid-19 er det gjennomført ca 11.000 tester fra Færder kommune. I dag, 18. februar, er 5 personer i isolasjon og 17 personer i karantene.

Dette tilsier at vi akkurat nå har lite smitte og at ansatte og innbyggere følger anbefalinger og smittevernregler. Det er fantastisk bra!

Så vet vi fra andre kommuner at dette fort kan snu, og smitten kan øke igjen. Om dette skulle skje, er det gjort forberedelser for å iverksette nødvendig tiltak.

Hver uke gjennomføres det en risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen. Denne sendes til Statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside. På en skala fra 1-5 vurderes kommunens risiko til nå å være på nivå 1.

Vi følger de smittevernråd som vi har gjort i lang tid – og vi følger også de statlige anbefalingene.

Fortsatt er målet å slå ned smitte og alle tiltak underbygger dette.

Status vaksinering

Beboere på institusjonene og sykehjemslignende boliger er ferdig vaksinerte. Når denne uka er over er 1098 innbyggere i aldersgruppen 80-100 år vaksinert i Wilhemsenhallen, og 180 av disse har fått sin andre dose. I overkant av 350 helsepersonell er vaksinert. (20% av tildelte vaksiner går til helsepersonell).

Innbyggerne i kommunen kalles inn til koronavaksinering i henhold til prioriteringen fra Folkehelseinstituttet.

Arbeidet og forberedelser til vaksinering er et omfattende arbeid, og det er et veldig godt tverrfaglig samarbeid mellom virksomheter i Færder kommune.  Vi ser at den frivillige innsatsen hos innbyggerne er stor. Frivillige bidrar til ivaretakelse av smittevern under vaksineringen, at de som skal vaksineres får nødvendig bistand og trygghet. Det er alltid lege til stede i Wilhelmsenhallen under vaksineringen.

Det er veldig hyggelig å se alle de gode tilbakemeldingene som gis på vaksineringsarbeidet!

Det er fremdeles usikkerhet rundt hvor mange vaksiner kommunen får, og når den kommer. Det gjør det vanskelig å være forutsigbar, men dersom det skulle bli en økning i antall vaksiner er det laget planer for dette.

Takk til alle som bidrar i møysommelig arbeid med vaksinering og for all tilrettelegging for at gjennomføringen er så bra!

Oppdaterte nasjonale smitteverntiltak

Fortsatt iverksettes nasjonale smitteverntiltak med korte frister og det er utfordrende å være tydelig med riktig og rask informasjon.

På kommunens hjemmeside er det opprettet en samlet oversikt over hva som er gjeldende råd og regler i Færder kommune akkurat nå: «Råd og regler i Færder kommune».

 Her kan du lese om de de nasjonale smitteverntiltakene gjeldende fra 20. januar.

Smitteverntiltakene for ansatte i Færder kommune

De nasjonale tiltakene innebærer at smitteverntiltakene for ansatte i Færder kommune videreføres inntil videre:

Hjemmekontor og digitale møter

  • De som har tilrettelagt for hjemmekontor, avklarer hjemmearbeid med sin leder. (kjernetid 09:00 -14:30)
  • Fortsatt skal så mange som mulig ha hjemmekontor der det er tilrettelagt for det. Hensyn til publikum skal ivaretas og er et lederansvar.
  • I hovedsak skal alle kurs og møter som ikke er digitale utsettes. Det gjøres unntak innenfor enkelte fagområder med sårbare personer, der leder avgjør om møter skal gjennomføres.

To meter avstand

  • Hold minst to meters avstand til dine kolleger. Antall personer i møterom er redusert ut fra dette.

Hold rent

  • Husk å rengjøre kontaktpunkter i fellesarealer, f.eks. bord, armlener, lysbrytere, dørhåndtak, kjøretøy, utstyr.

Besøksprotokoll

  • Det skal gjennomføres minst mulig fysiske møter med publikum. Dersom dette må gjennomføres skal det benyttes «Besøksprotokoll», der den besøkende skriver seg inn med navn og telefonnummer. Dette gjøres av hensyn til ev behov for smittesporing. Opplysningene slettes etter 3 uker. Dette skal det informeres om jfr GDPR. (Husk 2 meter avstand)

Kollektivtransport

  • Det anbefales å unngå kollektivtransport, så langt det er mulig.

Snart ett år med pandemi

Om ikke mange ukene har vi nå vært i en pandemi i ett år! Tiltak har blitt iverksatt og avviklet, noe som krever stor fleksibilitet fra mange. Vi opplever at arbeidssituasjonen kan endre seg på kort tid, og for mange er savnet av arbeidskollegaer og normalarbeidsdagen stor.

Jeg er gryende optimist nå! Det er sannsynlig at vaksinasjon er gjennomført i løpet av våren og sommeren! Dagen er 3 timer og 25 minutter lenger siden vintersolverv. Dagene er lysere og sola begynner å varme. Dette gir energi så vi fortsatt klarer å motivere oss selv og hverandre til å slå ned viruset.

Vi, på det store laget, holder fortsatt ut og bidrar der vi kan!

Jeg gjentar det jeg har sagt før: Det er den formidable innsatsen som ansatte i kommunene gjør, som bidrar til å slå ned viruset! Uten deres innsats ville det aldri gått!

Fortsett å vær rause med hverandre, dagene blir lysere, det blir varmere og vaksine vil hjelpe! 

Hver enkelt av oss kan bidra til å gjøre dagene litt bedre for våre medarbeidere. Vi trenger alle oppmuntring og støtte innimellom.

«Plutselig kom Ole Brumm og Nasse Nøff på at de ikke hadde hørt noe fra Tussi på flere dager, så de tok på seg hattene og frakkene sine og ruslet gjennom Hundremeterskogen bort til Tussis pinnehus. Inne i huset satt Tussi.
«Hallo Tussi,» sa Brumm. «Hallo Brumm. Hallo Nasse,» svarte Tussi med en rolig stemme. «Vi ville bare se til at alt var bra med deg,» sa Nasse, «fordi vi har ikke hørt noe fra deg på mange dager, og derfor ville vi bare vite om du hadde det bra.»
Det ble stille et øyeblikk.
«Har du det bra, Tussi?» spurte Nasse.
«Vel, svarte Tussi.. jeg vet ikke, for å være ærlig. Er det noen av oss som egentlig har det bra? Det er det jeg spør meg selv. Alt jeg kan fortelle dere, er at akkurat nå så føler jeg meg veldig trist, og alene, og det er ikke mye moro å være i det hele tatt, og det er grunnen til at jeg ikke har plaget dere – fordi dere vil vel ikke kaste bort tiden deres med å være med noen som er triste, og alene, og ikke er mye moro i det hele tatt, ville dere vel?»
Brumm så bort på Nasse, og Nasse så på Brumm, og så satte de seg begge ned på hver sin side av Tussi. Og han så overrasket på dem. «Hva gjør dere?»
«Vi sitter bare her med deg,» sa Brumm, «fordi vi er vennene dine. Og ekte venner bryr seg ikke om noen føler seg triste, eller alene, eller ikke er mye moro å være med i det hele tatt. Ekte venner er der for deg uansett! Så her er vi.»
«Oi,» sa Tussi. «Oi.» Og der satt de alle tre i stillhet, og mens de sa ingenting; på en eller annen måte, nesten umerkelig, begynte Tussi å føle seg litt bedre. Fordi vennene var der. Ikke mer; ikke mindre. «
A.A. Milne

Ta godt vare på hverandre!

Med hilsen Toril Eeg, kommunedirektør