Til alle ansatte i Færder kommune 30. april 2021

Klikk for stort bildeFærder kommunevåpen i Teie veideleKjære alle medarbeidere,

Nå kjenner vi at våren er her. Jeg håper dere kan nyte våren og har kortreiste gode opplevelser i naturen.

Status smittesituasjonen

Smittesituasjonen etter påske er positiv i Færder kommune. Samtidig er vi fortsatt i en krevende situasjon med usikkerhet rundt mutert virus, og over ett år med tilrettelegging, omstilling, smittevern og nedstenging.

Som dere sikkert kjenner til, er det nå et lavt antall smittede i Færder kommune. Det er nå 3 smittede i isolasjon og 13 personer i karantene. Dette er selvsagt gledelig, men samtidig er det en bekymring at antall personer som tester seg er redusert. Det er å håpe at dette er fordi folk kjenner seg friske og ikke har symptomer, samt fortsatt er flinke til å ivareta alle smittevernregler.

Færder følger nasjonale smitteverntiltak

Færder kommune følger nå de nasjonale smittevernreglene og har i tillegg en forskrift om bruk av munnbind.

Informasjon om smitteverntiltakene og nyheter finner du på kommunens hjemmeside og Facebook-side.

Smittevernreglene er fortsatt strenge og det skal fortsatt være begrenset sosial kontakt, begrenset mobilitet og bruk av hjemmekontor så langt det er mulig. Jeg forstår at det er ønsker om å treffe kollegaer, ha faglige samtaler og være i arbeidsmiljøet. Dette er sterkt etterlengtet for de som i lang tid har hatt hjemmekontor. Men nå gjelder det å holde ut frem til sommeren.

Møter skal fortsatt gjennomføres digitalt

Det har kommet henvendelser om å kunne gjennomføre fysiske møter, med ivaretagelse av smittevernregler. Ledergruppa og kommuneoverlegen har diskutert dette, og kommet frem til at det kun kan gjennomføres fysiske møter etter en individuell vurdering. I hovedsak vil dette være innenfor barneverntjenesten og forebyggende helse, samt i begrenset omfang for enkelte andre.

Fysiske møter skal alltid avklares med nærmeste leder og kan kun gjennomføres dersom det er mulig å opprettholde 1 meters avstand og øvrige generelle smittevernregler kan overholdes. Bruk av munnbind på fysiske møter bør vurderes, der dette er hensiktsmessig, og det skal så langt som mulig unngås å ha mer enn ett fysisk møte pr. dag. Møtearrangør skal rengjøre stoler, møtebord og andre kontaktflater etter møtet.

Hovedregelen er at møter fortsatt skal gjennomføres digitalt.

Lojalitet og ansvar preger kulturen i Færder kommune

Jeg forstår at det enkelte ganger kan virke forvirrende hvordan regler skal praktiseres, særlig når det er hyppig endring og til dels mulig å tolke ulikt. Heldigvis kommer det mange henvendelser til ledelsen, der det bes om en avklaring eller et råd. Det betyr at det fortsatt er stor lojalitet til å følge anbefalinger og regler, noe som er helt sentralt nå i månedene før flertallet er vaksinert.

Slik som sektorene har ivaretatt sine oppgaver i løpet av de ukene og månedene som er gått, kjenner jeg meg trygg på at vi også fremover vil møte hverdagen på en god måte, både overfor innbyggere og medarbeidere, til tross for de endringer vi må tilpasse oss.

Noe som er positivt er nettopp kommunens ansattes evne og vilje til å innrette de ulike tjenestene etter situasjonen som gjelder til enhver tid. Lojalitet og ansvar har vist seg å ha en fremtredende plass i Færder kommune.

Grunn til å være stolt av innsatsen

I løpet av pandemitiden er det sørget for trygg organisering av skole- og barnehagehverdagen, der barn i tillegg til omsorg, trygghet og trøst, også har fått gjennomført undervisning og samvær, innenfor en ny hverdag for barn, unge, medarbeidere og foreldre.

I helse- og omsorgssektoren har vi opplevd smitte på institusjoner. Dette har blitt raskt håndtert og alle planer har blitt fulgt. Håndteringen har bidratt til at det ikke har blitt spredt smitte blant eldre, sårbare personer.

Oppmerksomheten rundt innsatsen som alle ansatte gjør har avtatt. Men, det vi skal huske på når vi treffer hverandre, er at de ulike sektorene fortsatt sørger for at vedtak iverksettes og at saksbehandling, omsorg, ivaretakelse, renhold og tilrettelegging av ulik art gjennomføres. Dette står det respekt av, og det er god grunn til å være stolt av innsatsen.

I den positive utviklingen vi har nå, skal det fortsatt planlegges og legges til rette for et nytt større smitteutbrudd. Dette krever godt samarbeid innen helsevesenet både lokalt og regionalt, og innenfor kommunen generelt.

Vaksinering gjennom sommeren

Den langsomme, forsiktige åpningen er i gang og med den informasjon vi har i dag, vil de som ønsker vaksine mot covid-19 motta dette innen august.

Det planlegges nå for vaksinering hver uke gjennom sommeren. Samarbeidet mellom ulike sektorer i kommunen samt innsats fra frivillige viser hva vi sammen er i stand til å utrette og gjennomføre.

17. mai-feiring som i fjor

Store arrangementer kan enn så lenge ikke gjennomføres og 17.mai 2021 blir som i fjor. På familiedagen må feiringen bli i familien.

I et samarbeide med kommunene Tønsberg og Færder, vil Tønsbergs Blad ha en direktesending på 17. mai. Det er meldt om at musikkorps kommer ha ulike «pop up»-konserter i løpet av dagen, og det arrangeres båtkortesjer og bilkortesjer. Dette er hyggelige tiltak, men det er viktig å passe på at det ikke dannes store folkesamlinger rundt slike arrangementer og at smittevern ivaretas.

Det er fortsatt viktig og nødvendig å vaske hender ofte, holde 1 meter avstand til hverandre, bruke munnbind der avstand ikke kan opprettholdes, ikke ha mer enn 5 personer på besøk i hjemmet og overholde alle smittevernregler.

Vi må alle, så langt vi kan, bidra til å opprettholde den positive utviklingen og hindre smittespredning.

Smitteverntiltakene for ansatte i Færder kommune

Hjemmekontor og digitale møter

  • De som har tilrettelagt for hjemmekontor, avklarer hjemmearbeid med sin leder. (kjernetid 09:00 -14:30)
  • Fortsatt skal så mange som mulig ha hjemmekontor der det er tilrettelagt for det. Hensyn til publikum skal ivaretas og er et lederansvar.
  • I hovedsak skal alle kurs og møter som ikke er digitale utsettes. Det gjøres unntak innenfor enkelte fagområder med sårbare personer, der leder avgjør om møter skal gjennomføres.

En meter avstand

  • Hold minst en meter avstand til dine kolleger. Antall personer i møterom er redusert ut fra dette.

Hold rent

  • Husk å rengjøre kontaktpunkter i fellesarealer, f.eks. bord, armlener, lysbrytere, dørhåndtak, kjøretøy, utstyr.

Besøksprotokoll

  • Det skal gjennomføres minst mulig fysiske møter med publikum. Dersom dette må gjennomføres skal det benyttes «Besøksprotokoll», der den besøkende skriver seg inn med navn og telefonnummer. Dette gjøres av hensyn til ev behov for smittesporing. Opplysningene slettes etter 3 uker. Dette skal det informeres om jfr GDPR.

Munnbind

  • Det skal brukes munnbind i offentlige rom der det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Kollektivtransport

  • Det anbefales å unngå kollektivtransport, så langt det er mulig.

Vi fortsetter å ta godt vare på hverandre!

Med hilsen Toril Eeg, kommunedirektør