Ukens politiske møter

Ukens politiske møter er åpne for publikum og sendes direkte på kommunens nettside.

Møte i kontrollutvalget

Møte i kommunestyret

 

Forhåndsomtale av kommunestyremøtet