Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00.

Valg av representanter til Færder ungdomsråd

Klikk for stort bilde

Ungdomsorganisasjoner og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler i Færder kan foreslå kandidater til nytt ungdomsråd i Færder. Fristen er 1. oktober.

Barn og unge skal bli hørt. Færder ungdomsråd skal gi ungdommen mulighet til å påvirke politiske beslutninger som gjelder barn og ungdom.

Ungdomsrådet i Færder skal ha 11–15 medlemmer. Valg av representanter gjøres i samarbeid med elevrådene ved den enkelte skole og brukere av ungdomshusene. Alle medlemmer skal ha personlige varamedlem. Representantene velges for ett år av gangen. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

I filmen under får du mer informasjon om Færder ungdomsråd

Ungdomsrådet i Færder skal fortrinnsvis ha representanter fra

  • Borgheim ungdomsskole: 1 representant
  • Steinerskolens ungdomstrinn – som bor i Færder kommune: 1 representant
  • Teigar ungdomsskole: 1 representant
  • Tjøme ungdomsskole: 1 representant
  • Videregående skole: 2 representanter som bor i Færder kommune
  • Færder kulturskole: 1 representant
  • Fritidssenteret Færder 1 representant
  • Politiske representanter: 2 representanter

Ungdomsrådet mener det bør avholdes anonym avstemming under valg av forslag til kandidater til ungdomsrådet på fritidssentrene og skolene. Kandidat som ønsker å melde seg må si noe om hvorfor de ønsker å stille til valg. Det er viktig at det foregår demokratiske prosesser for valg, og deltakere til ungdomsrådet skal ikke pekes ut av voksne.

Ungdomsrådet foreslår at de som ønsker å delta i ungdomsrådet spiller inn en video, som skal vises til alle elevene klassevis, og etter at video blir vist av alle som ønsker å stille til valg stemmes det blant elevene/ungdommene.

Pga. krav til kjønnsbalanse (40/60 %) i ungdomsrådet oppfordres det til å melde inn to kandidater av ulikt kjønn, en hovedrepresentant og en vara. En valgkomité vil foreta endelig innstilling som legges frem for kommunestyret som er organet som endelig vedtar deltakere i nytt ungdomsråd.

I ny kommunelov er ungdomsrådet gitt samme rett til medvirkning som eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. I forskrift til kommuneloven står det at organisasjoner har rett til å fremme forslag om medlemmer til ungdomsrådet, som skal representere deres interesser.

Forslag til kandidater

Forslag til kandidat med varamedlem sendes til koordinator for Færder ungdomsråd, Anette Malme (anette.malme@faerder.kommune.no) innen fredag 1. oktober.

Oppstartsmøte og kick-off

  • Første møte for nytt ungdomsråd blir onsdag 26. oktober kl. 18:00–21:00.
  • Kick-off for nytt ungdomsråd blir torsdag og fredag 22.–23. oktober.

Historien bak Færder ungdomsråd

Færder ungdomsråd ble etablert i 2018. Ungdommene som har deltatt i ungdomsrådet de to første årene har etablert og bygget opp Færder ungdomsråd. Det har vært en veldig engasjert gjeng som har gjort en stor forskjell for barn og unge i Færder. De som velges inn for neste periode får være med på fortsettelsen av det gode arbeidet som er påbegynt under etableringen av vårt nye og velfungerende ungdomsråd i Færder.

Les mer om arbeidet med ungdomsråd

Følg Færder ungdomsråd på Facebook og Instagram

Ungdomsrådet på Facebook Ungdomsrådet på Instagram