STRATEGI FOR DIGITAL LÆRING I OPPVEKST FÆRDER

DIGITAL LÆRING I OPPVEKST FÆRDER skal fremme digital læring og dannelse. Målet er at barn og unge bruker kompetansen til samhandling, innovasjon, kreativitet og berikelse for å optimalisere læringsutbyttet. For å realisere dette er det et politisk og administrativt ønske om at alle barn i alder 5-16 år har hver sin digitale enhet.

Klikk på lenkene for å se strategiplanen med tilhørende vedlegg: