SkoleSMS

Send

Klasse [tekst]
til 594 44 208

Eks. 8A Line er syk i dag. Hilsen Arne.

Klikk for stort bilde

Meldingen blir så videresendt som e-post til kontaktlærer i 8A.

Det er ikke mellomrom mellom tall og bokstav.

Hvis du har mellomrom og hvis du glemmer å starte meldingen med klasse, vil den sendes til alle skolens ansatte, og ikke bare til elevenes kontaktlærere.