Digitalt foreldremøte med politiet - Trygghet på nett

politiet digitalt foreldremøte - Klikk for stort bilde

Politiet i Sør-Øst inviterer alle foreldre og foresatte i Sør-Øst politidistrikt til en digitalt foreldremøte om trygghet på nett. Vi kommer til å snakke om barn og unge sine nettvaner, og hvilke utfordringer de møter i sin hverdag på sosiale medier. Målgruppen er foreldre og foresatte til alle barn og unge på barneskolen, ungdomsskole og videregående.

Arrangementet er lagt inn som et "event" på facebooksiden til Sør-Øst politidistrikt www.facebook.com/politietsorost. Deltagelse skjer gjennom denne facebooksiden. Her kan man også sende inn evt spørsmål på forhånd eller underveis i møtet.

Hilsen politiet