Elevundersøkelsen høst 2022: Informasjon til elever og foresatte

Elevundersøkelsen på Borgheim ungdomsskole vil bli gjennomført i løpet av uke 45-46. Elevene på  8. - 10.trinn deltar

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring. Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Utdanningsdirektoratet