ENDRINGER AV TIDER FOR SKOLEÅRET 22-23

Fra neste skoleår endrer vi våre start- og sluttider.

Elevene begynner 08.45 hver dag og slutter 14.45 på mandager og 14.15 de andre dagene.

Bussene vil også ender tider. Dette kommer vi tilbake til før nytt skoleår. 

Se ny timeplan under: