ENDRINGER I TIMEPLANENE

Vi har i lengre tid sett at fremmedspråk og valgfag har vært skadelidende gjennom pandemien, spesielt  når vi har vært på rødt nivå. Dette er fordi fremmedspråk og valgfag består av grupper av elever fra flere klasser og i valgfag grupper fra flere trinn. Da blir det blanding av mange kohorter, noe vi i følge smitteveilederen ikke skal. For å få til skikkelig undervisning må vi gjøre noen endringer.

Alle elever skal ha hjemmeundervisning på torsdager. Da vil elevene få: 

- undervisning i fremmedspråket sitt

- tid til selvstendig arbeid eller gruppearbeid i fremmedspråk

- valgfag.

Dette har ført til endringer i alle klassers timeplaner.

Kontaktlærerne vil informere om endringene i de ulike klassene.

Endringen vil vare så lenge vi er på rødt eller gult nivå. 

Klikk for stort bilde