FORELDREMØTER -- endringer for 9. trinn

Vi ønsker velkommen til høstens foreldremøter!

  

8. TRINN 31. AUGUST

8AB KL. 17.00

8CD KL. 18.00

8EFG KL. 19.00

 

9. TRINN

7. SEPTEMBER 9BEF KL. 18.00

15. SEPTEMBER 9ACD KL. 18.00

 

10. TRINN 8. SEPTEMBER

10ACE KL. 18.00

10 BDF KL. 19.00

 

Det blir en samling med felles informasjon i Foajeen først og møter med kontaktlærerne i de ulike klasserommene etter dette.

 

VELKOMMEN!