Halvårsvurdering med karakter - endring av dato

I § 3-12 i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 om individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring, står det at halvårsvurdering med karakter skal «givast midt i opplæringsperioden, og ved slutten av opplæringsåret…». Av den grunn har vi endret vår halvårsvurdering til fredag i uke 2, 15. januar.