Informasjon om full skoleåpning

I tråd med anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter åpner vi for fulle klasser fra onsdag 3. juni. Tirsdag 2. juni følges planlagte opplegg med hjemmeskole for 8. og 10. trinn og årsprøve i matte for 9. trinn. Mer informasjon om full åpning finner dere her: 

Selv om det er lempet på anbefalingen om 1 meter avstand mellom elevene, slik at vi nå kan ha fulle klasser, vil vi fortsette å ha fokus på:

  • God og regelmessig håndhygiene
  • Elever som blir syke i løpet av dagen skal hjem
  • Elever som er syke eller har noen av symptomene på Covid-19 skal holde seg hjemme
  • Unngå fysisk kontakt, som håndhilsing og klemming
  • Unngå trengsler og store forsamlinger
  • Holde avstand i pauser og friminutt. Vi opprettholder ordningen med tildelte uteområder i friminuttene.

Vi oppfordrer fortsatt elevene til å sykle til skolen. Smittevernreglene for kollektivtransport er ikke oppdatert. Det betyr at bussene vil kun ha halv kapasitet.

Detaljerte oversikter over klassenes aktiviteter resten av skoleår legges i Skooler.