Informasjon om rødt nivå januar 2021

Informasjon om rødt nivå

Fra tirsdag 5. januar til 18. januar vil vi drifte skolen i tråd med rødt nivå i smitteveilederen. Det betyr at klassene deles i to grupper og elevene går på skolen annenhver dag. Gruppe 1 kommer på skolen tirsdag og torsdag denne uken, og mandag, onsdag og fredag neste uke. Gruppe 2 kommer på skolen onsdag og fredag denne uken, og tirsdag og torsdag neste uke. Lærerne informerer elevene om hvilken gruppe de tilhører.

10. trinn skal gjennomføre prøvemuntlig fra tirsdag tom torsdag denne uka. Det betyr at kontaktlærere inviterer klassen til oppstartmøte på Teams kl. 09.00 i morgen, tirsdag. Da får de den informasjonen de trenger.

Når elevene ikke er på skolen skal de jobbe med en arbeidsplan som de får av lærerne sine. Det vil ikke være digital undervisning for de elevene som er hjemme. Det arbeidet som blir gjort hjemme blir fulgt opp på skolen. I morgen vil en del elever som sitter hjemme bli kontaktet av lærer, siden det er første dagen etter ferien og tilstanden ikke er normal.

I denne perioden skal elever IKKE besøke Rema 1000 på Borgheim, hverken før, under eller etter skoletid. Grunnen er at butikkene innfører en begrensning på antall kunder de kan ha samtidig.

Skolebusser går som normalt. Det oppfordres likevel til alternativ transport til skolen der det er mulig. Det er viktig at elever som reiser kollektivt holder avstand.

Nå er det særlig viktig at elever holder seg hjemme og tester seg ved symptomer på Covid-19. Vi må unngå en oppblomstring av viruset i tida framover. Snakk med elevene om at de må avstå fra nyttårsklemming, selv om det er helt naturstridig på første møtet i et nytt år.