INFORMASJON OM SLUTTEN AV SKOLEÅRET FOR 10. TRINN - Muntlig eksamen er avlyst!

I løpet av mai og juni 2021 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene (standpunktkarakterer og karakterer fra muntlig eksamen) som skal stå på ”Vitnemål for grunnskolen". I faget musikk, og evt. avlsuttende valgfag, fikk eleven standpunktkarakter ved utgangen av 9.trinn. Vitnemålet får eleven på avslutningen med foresatte torsdag 17. juni i Nøtterøy kulturhus. Arrangementet der vil følge gjeldende smittevernregler.

Alle elever trekkes ut til én muntlig eksamen. Muntlig eksamen avvikles 2. og 4. juni. Mer informasjon finner dere i dette skrivet: 

Informasjon til foresatte (PDF, 194 kB)