Informasjon til foresatte med barn i barnehager og skoler

brev info - Klikk for stort bilde 

INFORMASJON OM AKTIVITETEN I BARNEHAGER OG SKOLER OG OM COVID

Vi nærmer oss julehøytiden med stormskritt. Etter et unntaksår med COVID 19-restriksjoner, har barnehager, skoler og hjelpetjenester i Færder har hatt så normal drift som mulig de siste månedene.

Tilbakemeldinger fra alle som arbeider i barnehager og skoler, har vært at det har vært fint å se alle barna ansikt til ansikt hver dag. Å trygge barna gjennom normale dager, er viktig for oss. Samtidig har vi vært opptatt av å tette eventuelle forsinkelser i barnas utvikling og læring som følge av pandemien.

I barnehagene er det satt i gang mange spennende temaer med barna. Mange fryder seg over å kunne leke sammen igjen på tvers av avdelinger. Arbeid med barnehagen som lærende organisasjon er også godt i gang for de ansatte.

Skolene melder om glade barn som vil være mye ute og i aktiv læring uansett alder. Barneskolene våre er godt i gang med et etter- og videreutdanningstilbud om Fysisk Aktiv Læring ved Senter for Fysisk Aktivitet fra Høgskulen på Vestlandet. Ungdomstrinnet jobber videre med å forbedre vurdering for læring med støtte fra FIKS fra Universitetet i Oslo. Det å få et bevisst forhold til hva man skal lære, få tilbake- og framovermeldinger underveis i læringsarbeidet, og ikke minst være involvert i egen læring, betyr mye for elevens motivasjon.

PPT, forebyggende helsetjenester og barnevern arbeider hardt for å bli kvitt ventelister og gi den hjelpen som kanskje ble utsatt på grunn av pandemien. Hjelpetjenestene melder at flere har behov for hjelp og støtte nå, enn under pandemien.

Så utfordrer det oss alle at pandemien fortsatt ikke er helt over. Alle arbeidsplasser opplever et høyere sykefravær enn vanlig. Barnehager og skoler sliter med å få tak i vikarer. Det er krevende å holde hjulene i gang enkelte dager. Det er derfor utrolig viktig at vi minner hverandre om smittevernet;

  • Å holde seg hjemme dersom man er syk
  • Ha lav terskel for å teste seg ved symptomer
  • God hånd- og hostehygiene

Kommuneoverlegen får mange spørsmål, blant annet fra dere foreldre. Vi deler derfor litt informasjon som kanskje kan gi noen svar.

Kommunen får også spørsmål om arrangementer. Kan juleavslutninger og andre samlinger i barnehager og skoler gjennomføres? Det er ikke innført restriksjoner på arrangementer. Det aller viktigste er å følge smittevernrådene som nevnes over.
 

Færder kommune, 18.november 2021

Vennlig hilsen Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune.