Melding fra VKT

 Vi har fått melding om at skolerute nr 1551 fra blant annet Skallestadområdet tidvis har for mange elever med (gjelder ikke mandager).Vi trenger hjelp fra foreldrene til å informere og be elever om å ta de andre skolebussene fra området som ofte har god kapasitet. Disse går noe senere enn skolerute 1551, og burde slik sett i utgangspunktet være populære.

Dette gjelder særlig følgende holdeplasser og klokkeslett;

Holdeplass

Skolerute 1554

Skolerute 1557

Skolerute 1566

Agerup

08:24

08:24

08:24

Petterødveien

08:24

08:24

08:24

Oterbekklinna

08:25

08:25

08:25

Oterbekk

08:26

08:26

08:26

Ulvø

08:27

08:27

08:27

Skallestad

08:28

08:28

08:28

Bergan

08:30

08:30

08:30

 

Litt av utfordringen med at 1551 blir full er at denne har elever til Steinerskolen også, og disse kan vi ikke henvise til de senere skolebussene, men med en bedre fordeling av elever over på disse bussene, burde det være god plass til alle på bussene fra området.