Oppdatert informasjon om tiltak rundt Koronasituasjonen på skolen

Korona virus - Klikk for stort bildeDet har den siste tiden vært en markant økning i smittetilfeller i Færder kommune, og skoler i kommunen er berørt. Det uroer en del foresatte, elever og ansatte. I slike situasjoner er det behov for informasjon

Kriseledelsen og beredskapsteamet i kommunen gjør en meget god jobb; vi er i gode hender dersom smitte skulle spre seg til Borgheim ungdomsskole.

Alle skolene i kommunen er i jevnlig kontakt med kommuneledelsen. Situasjonen i kommunen er under kontroll, og foreløpig er det ikke behov for ytterligere tiltak, dvs. å gå over til rødt nivå. Men alle skoler forbereder seg på en situasjon der rødt nivå blir innført.

Likevel velger vi å gjøre noen endringer, for å redusere nærkontakter så mye som mulig. I fremmedspråkgruppene (fransk, tysk, spansk, engelsk fordypning) er det elever fra mange klasser og vi greier ikke å sørge for god nok avstand mellom kohorter (elevgrupper som tilhører ulike klasser). Vi innfører følgende tiltak som skal virke ut november:

I fremmedspråktimene sitter elevene i sine ordinære klasserom og jobber med sine respektive språk. Fremmedspråklærerne lager opplegg som er egnet for individuelt arbeid i klasserommene, evt. arbeid i grupper i klasserommene. I klasserommet vil det altså være elever som har de ulike fremmedspråkene. En lærer vil være til stede og sørge for arbeidsro.

Vi har tatt en gjennomgang av alle valgfagsgruppene, som også har elever fra flere klasser. For de fleste valgfagene kan vi gjennomføre undervisningen som normalt uten å gjøre endringer. For noen valgfag gjør vi små endringer og for andre gjør vi litt større endringer. Men valgfagene løses ikke opp, slik vi gjør med fremmedspråkene. De enkelte valgfaglærerne vil gi beskjed til sine grupper om evt. endringer.

Ellers har vi stort fokus på følgende tiltak for å holde smitte unna så godt vi kan, og gjøre smittesporing så enkelt som mulig:

 • Hyppig håndvask
 • Unngå å ta på overflater (gelender, håndtak, andres pulter ol.)
 • Vaske pulter før og etter en annen klasse/gruppe skal bruke dem
 • Bare være sammen med elever i sin kohort (klasse)
 • Vi setter opp håndspritdispensere ved inngangene

Vi vil sette stor pris på hjelp fra dere til å minne på og oppmuntre til å følge tiltakene og holde motet oppe. Vi oppfordrer til å være ekstra på vakt i tiden framover; vær hjemme ved symptomer på korona og ikke nøl med å teste dersom man er usikker 😊 Vi har både elever og ansatte som har familiemedlemmer i risikogruppen.

Har dere spørsmål eller innspill, ta kontakt med rektor eller inspektør, per telefon eller på mail.

Vi er nå på gult nivå. Her ser dere kort oversikt over hhv. grønt, gult og rødt nivå:

Tabell 1. Trafikklysmodell for ungdomsskolen

Ungdomsskole

Tiltak

Grønt nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Gult nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort*
  Ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  Unngå trengsel og store samlinger 
  Holde avstand i pauser/friminutt

Rødt nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Dele klasser inn i mindre kohorter*
  Kohortene* bør ha faste klasserom
  Ansatte bør komme til klasserommet
  Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte
  Unngå trengsel og store samlinger
  Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter*
  Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

*Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte og anbefales benyttet på gult og rødt nivå i ungdomsskolen. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter.