Prosedyre ved smitte på skolen

Dette er prosedyren dersom en elev eller ansatt ved skolen får påvist koronasmitte:

Smittesporingsteamet får testsvarene til kommunens innbyggere. Kommuneoverlegen tar kontakt med virksomhetsdirektør Hilde Schjerven, som ringer rektor ved skolen om hvem, hva, når og konsekvenser. Rektor fremskaffer lister med navn og telefonnummer til berørte elever og foresatte. Rektor vurderer hvem som er nærkontakter til nærkontakt og fremskaffer lister med navn og telefonnummer til disse også. Listene sendes til smittesporingsteamet.

Rektor og virksomhetsdirektør blir enige om ordlyden i teksten som sendes til berørte elever, foresatte og ansatte, samt teksten som sendes til alle foresatte på skolen. Teksten vil inneholde informasjon om tidspunkt og varighet på karantene/ ventekarantene. 

På grunn av mistanke om mutert virus innføres ventekarantene. Det betyr at alle husstandsmedlemmer til ungdommer og ansatte settes i ventekarantene inntil testresultat for de som er i karantene, foreligger. For mer informasjon, se lenkene under.

Når negativt testresultat for nærkontakt foreligger, kan øvrige husstandsmedlemmer avslutte sin ventekarantene og gå tilbake til jobb og skole.

Test bestilles på https://www.tonsberg.kommune.no/

Informasjon om karantene og ventekarantene finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/?term=&h=1

og her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/forsterket-tisk2/

Dette innebærer karantene/ventekarantene:

  • Ikke gå på skole eller jobb
  • Ikke ta offentlig transport
  • Unngå besøk
  • Man kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
  • Man kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek
  • Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold god avstand mellom voksne
  • Hvis man får symptomer på luftveisinfeksjon, skal man isolere seg og testes
  • Ved positiv test, skal man over i hjemmeisolering

Dersom det er spørsmål rundt karantene, isolasjon og smittevern, ta kontakt på Færder kommune sin smittesporingstelefon 33 28 42 56.

Dersom det er spørsmål rundt symptomer, helsetilstand eller eget sykdomsbilde er det fastlege eller legevakt som må kontaktes.